home
about
material_base
contact

admission

Специалности, по които се обучват учениците през настоящата
2012 / 2013 учебна година:


ПРОФЕСИЯ • "ДИЗАЙНЕР"
• код 214010
Специалност • "Моден дизайн"
• код 2140108
Степен на образование средно
Срок на обучение 4 години
Форма на обучение дневна
Входящо образователно равнище завършен осми клас
Степен на професионална квалификация Трета

 

ПРОФЕСИЯ • "ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО"
• код 542050
Специалност • "Производство на облекло от текстил"
• код 5420501
Степен на образование средно
Срок на обучение 4 години
Форма на обучение задочна
Входящо образователно равнище завършен осми клас
Степен на професионална квалификация ВтораПРОФЕСИЯ • "ФРИЗЬОР"
• код 815010
Специалност • "Фризьорство"
• код 8150101
Степен на образование средно
Срок на обучение 4 години
Форма на обучение дневна  и задочна
Входящо образователно равнище завършен осми клас
Степен на професионална квалификация ВтораПРОФЕСИЯ • "ШИВАЧ"
• код 542110
Специалност • "Шивачество" - за ученици със специални образователни потребности
• код 5421101
Степен на образование ---
Срок на обучение 2 години
Форма на обучение дневна
Входящо образователно равнище завършен осми клас
Степен на професионална квалификация Първа

specialty
learning_process
collective
photos
profil
 
нагоре

© Design by ArtCom House Ltd