home
about
material_bas
contact

admission

Материална база

     Професионална гимназия по лека промишленост „Пенчо Славейков” – гр. Силистра е основана през 1971 г. като Професионално техническо училище по текстил с две специалности: предачество и тъкачество, а през 1974 г. прераства в СПТУ по текстил и облекло. През 1998 г. се преобразува в Техникум по лека промишленост с четири специалности: „Моделиране и конструиране на облеклото”, „Технология на облеклото”, „Оператор в шевното производство” и „Оператор в кожено-галантерийното производство”. От месец април 2003 г. със заповед № ЗД-09-332/7.04.2003 г. се преобразува в Професионална гимназия по лека промишленост, съгласно Закона за народната просвета.
     От своето създаване досега ПГЛП „Пенчо Славейков” непрекъснато усъвършенства номенклатурата на обучението си. Професионалната подготовка, която получават учениците е адекватна на потребностите на пазара на труда. Проследявайки Регионалния план за развитие на община Силистра, шевната промишленост заема 32,4% от делът на фирмите с предмет на дейност „Производство и преработка”. В по-големите шевни фирми „Дунав” АД, ТПКИ „Добруджанка”, ЕТ „Гепард”, ЕТ „ДИЗ”-02 и други 28 по-малки и средни предприятия, нашите ученици намират своята професионална изява и реализация. Това са местата, където се провеждат техните изведени учебни и производствени практики.   
     През последните три години в училището са обучени 164 ученика по следните професии: „Моделиер-технолог” – 62 ученика с III СПК, „Оператор в производството на облекло от текстил” – 67 ученика с II СПК и „Шивач” – 35 ученика с I СПК. В настоящия момент гимназията организира обучение на ученици във формите на задочно обучение по същите професии, което е лицензирано  под № 101/1998 г. към Агенцията по заетостта, за подготовка на ученици, които искат да се квалифицират или преквалифицират. От три години с упех подпомагаме интегрирането на ученици със специални образователни потребности, които се обучават по професията „Шивач” и намират своята трудова реализация в ТПКИ „Добруджанка”.
Кам настоящия момент гимназията разполага  с:

 1. Учебен корпус за общообразователна подготовка – 8 бр. учебни кабинети.
 2. Учебно-производствен корпус – 3 бр. учебни работилници по шевно производство, кроялна и 1 ремонтна работилница.
 3. Оборудване, инструментариум и производствени и технически единици:
 • Физкултура и спорт:
  • Велоергометри – 2 бр.,
  • Бягащи пътеки – 2 бр.;
  • Степери – 2 бр.;
  • Лежанки – 2 бр.;
  • Дъмбели, щанги, уред за коремни преси;
  • Маси за тенис – 2 бр.

 • За професионално направление:
  Код 542 - Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия:
  • Шевни машини – 41 бр.
  • Оверлог – 4 бр.
  • Илична машина – 1 бр.
  • Гладачни маси – 4 бр.
  • Електрически ютии – 8 бр.

 • За професиотално направление:
  Код 815 - Фризьорски и козметични услуги:

  • Обособени два учебни кабинета по професионална подготовка по специалностите „Фризьорство” и „Козметика”;
  • Пароозонатор;
  • Професионални ножици и машинки за подстригване;
  • Дезинфектор;
  • Маши, преси, сешоари за коса и др.

компютърен кабинет
-

кабинет по козметика
-

кабинет по козметика
-

работилница по шевно производство

specialty
learning_process
collective
photos
profil
profil
нагоре

© Design by ArtCom House Ltd