home
about
material_base
contact

admission

» Училищна документация
» Учебен процес
» Седмично разписание
» График на учебните часове
» График на задочна форма на обучение
» График на самостоятелна форма на обучение
» Проект "Твоят час"

 
Училищна документация

• Правилник за дейността на училището save
• График за консултациите save
• Мерки за повишаване качеството на образованието save
• Годишен план save
• Програма за предоставяне на равни възможности save
• Програма за превенция на ранното напускане save
• Етичен кодекс save
• Стратегия за развитие на училището save
• Административни услуги и образци на документ save
 
Учебен процес
ГРАФИК
на учебното време за учебната 2018 / 2019 година
ВАКАНЦИИ

(начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/201 година)
есенна 01.11.2018г. – 05.11.20187 г. вкл.
Коледна 23.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.
междусрочна 03.02.2019 г. – 06.02.2019 г. вкл.
пролетна за І-ХІ клас 31.03.2019 г. – 09.04.2019 г. вкл.
пролетна за  ХІІ клас 06.04.2018 г. – 09.04.2019 г. вкл.
НЕУЧЕБНИ ДНИ ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и
литература

21.05.2019 г.

Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика 23.05.2019 г.
неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 25.05.2019 г.
НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК   07.02.2019 г.
КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК XII клас (13 учебни седмици) 15.05.2019 г.
I - IV клас (14 учебни седмици) 01.06.2019 г.
V-VII клас (16 учебни седмици) 15.06.2019 г.
V-VIII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 29.06.2019 г.
VIII - XI клас (18 учебни седмици) 29.06.2019 г.

 

Седмично разписание
• Седмично разписание на учебните занятия през II-ри срок на учебната 2018 / 2019 година save
 

График на учебните часове

РАЗПИСАНИЕ
на часовете през II-рия срок на учебната 2018 / 2019 година
1 час
от 8,00 ч.
до 8,45 ч.
2 час
от 8,55 ч.
до 9,40 ч.
3 час
от 10,10 ч.
до 10,55 ч.
4 час
от 11,05 ч.
до 11,50 ч.
5 час
от 12,00 ч.
до 12,45 ч.
6 час
от 12,55 ч.
до 13,40 ч.
7 час
от 13,50 ч.
до 14,35 ч.
8 час
от 14,45 ч.
до 15,30 ч.

 

specialty
learning_process
collective

photos

profil
profil

 

нагоре

© Design by ArtCom House Ltd