home
about
material_base
contact

admission

Никола НЕДЕЛЧЕВ Директор
Грета ГЕОРГИЕВА Заместник-директор по учебно-производствената дейност  
Марияна ЛЕКОВА Ръководител на направление  
„Информационни и комуникационни технологии“
 
Анчо ИВАНОВ Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап -Български език и литература  
Даринка ВАСИЛЕВА Учител, общообразователен учебен предмет в  гимназиален етап – математика и физика  
Добринка ИВАНОВА Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – история и география  
Иван ПЕТКОВ Старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап- Физическо възпитание и спорт  
Кремена ИВАНОВА Старши учител, теоретично обучение  
Виляна РАДЕВА Старши учител, теоретично обучение  
Ебру КАБИЛ Учител практическо обучение  
Мария Дойкова Главен счетоводител  
Жулиета ГОСПОДИНОВА Административен секретар  
Димитринка РАДЕВА Касиер, домакин  
Николинка ЖЕКОВА Хигиенист  
     
     
     
     
     
     
specialty
learning_process
collective
photos
profil
profil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нагоре


© Design by ArtCom House Ltd