home
about
material_base
contact

admission

 

ПРОФЕСИЯ / КОД • "ФРИЗЬОР"815010
Специалност / код • Фризьорство / 8150101
Входящо образователно равнище След завършено основно образование (8 клас)
Форма на обучение задочна
Срок на обучение 4 години
Придобива степен на образование средно образование
Придобива степен на професионална квалификация втора степен на професионална квалификация

 

ПРОФЕСИЯ / КОД • "Код 542040 / Моделиер-технолог на облекло" / 542050
Специалност / код • Код 5420401 / Конструиране, моделиране и технология на   облекло от текстил
Входящо образователно равнище След завършено основно образование (8 клас)
Форма на обучение дневна
Срок на обучение 4 години
Придобива степен на образование средно образование
Придобива степен на професионална квалификация трета степен на професионална квалификация


Свободни места в паралелките за учебната 2017/2018г.

 

 

specialty
learning_process
collective
photos
profil
profil
нагоре

© Design by ArtCom House Ltd