home
about
material_base
contact

admission

» История на ПГЛП "Пенчо Славейков"

» Патрон на ПГЛП "Пенчо Славейков"

 

Исторически сведения
за развитието на  ПГЛП „П. Славейков” – гр. Силистра

 • Професионална гимназия по лека промишленост „Пенчо Славейков” – гр. Силистра отваря за първи път врати през учебната 1971/1972 г.  като Професионално училище по текстил, съгласно Постановление  на МС № 13 от 01.07.1970 г.. Училището е на подчинение на Министерството на леката прочишленост. Първият директор е Атанаска Тонева. Сградата се е помещавала зад днешния магазин „Била”. Училището започва да функционира с 2 паралелки: 1 по предачество и 1 по тъкачество, с двегодишен курс на обучение.
 • През 1974 г. паралелките се удвояват, а училището се преструктурира в Средно професионално-техническо училище по текстил /СПТУТ/. Училището е преместено в старата сградата на днешното СОУ „Н. Вапцаров”. Директор на училището е Денчо Денчев.
 • От  1977 до 1981г. училището е преместено в сградата на ОУ „Димитър Дончев”.
 • От 1981 до 1982 г. училището отново е върнато в сградата на СОУ „Вапцаров”.
 • През 1983 г. за директор на училището е назначен Славчо Грозданов. Разкрита е и една нова паралелка към УПК / Учебно-професионален комплекс/, с 2 годишен срок на обучение, по специалността „Оператор в шевното производство”. От тогава училището носи името "Лиляна Димитрова".
 • От 1982 до 1988 г. училището е преместено в сградата на СПТУ по сградостроене.
 • През 1987/1988 г., училището е настанено в днешната си сграда, където  едновременно се  помещава и техникума по икономика.  Директор на училището става Велико Георгиев. Сградата се състои от два учебни корпуса - №1 и №2, а по-късно заема и част от сградата на Професионална гимназия по механотехника .
 • От м. април 1991 г. училището минава на подчинение на тогавашното  Министерство на народната просвета /МНП/.
 • През 1998/1999 г. учебното заведение е преобразувано от СПТУ по текстил в Техникум по лека промишленост – с паралелки, с четиригодишно обучение.
 • През учебната 1999/2000 г.  за първи път се извършва прием на ученици след завършен VІІ клас с интензивно изучаване на чужд език. През същата година се провежда и първото за училището модно ревю, представящо модели, проектирани и изработени от ученици, пред обществеността на гр. Силистра.  Ревюто се превръща в ежегодна изява. За пръв път се учредява приз на училището „Златна игла”, за отличие в професионалното обучение в направление шевно производство.
 • През 2002/2003 учебна година, с Министерско постановление,  училището е преобразувано от Техникум по лека промишленост в Професионална гимназия по лека промишленост „Пенчо Славейков”.
 • На 15. ІV. 2004 г. е открит първия компютърен кабинет на училището, оборудван по проект „Училища онлайн” на Министерството на държавната администрация и административната реформа. Директор на училището става Надя Иванова.
 • През учебната 2004/2005 г. към училището  е създаден първия за града и областта мажоретен състав „Грация”, с ръководител Тодорка Илиева. За първи път се разкрива паралелка по  фризьорство.
 • През учебната 2007/2008 г. за първи път се разкриват  паралелки по:
  • специалност „Козметка”
  • специалност „Шивачество” след 8 клас, с І степен на професионална квалфикация,  за ученици със специални образователни потребности /СОП/
 • От началото на 2009 г. за директор на училището е назначен Анчо Иванов.
 • От м. юни 2010 г. след  проведен конкурс от МОМН за директор е назначен Калоян Димитров Нейков
 • През всичките си години на съществуване училището е обучило огромен брой ученици в следните професии и специалности:
  • Предачество;
  • Тъкачество;
  • Ремонт на текстилни машини;
  • Оператор в шевното производство;
  • Оператор в производството на облекло по поръчка;
  • Оператор в производството на облекло от тъкани и трикотаж;
  • Оператор в кожено-галантерийното производство;
  • Моделиране и конструиране на облеклото;
  • Технология на облеклото;
  • Моделиране и конструиране на кожено-галантерийни изделия;
  • Монтьор на шевни и разкрояващи машини;
  • Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;
  • Производството на облекло от текстил;
  • Фризьорство;
  • Козметика;
  • Шивачество.
  • Моден дизайн

Днес в училището се обучават 164 ученика от 9 до 12 клас. Осемте паралеки включват специалностите „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”;  „Производство на обекло от текстил”, „Козметика”, „Фризьорство” и ”Шивачество” - за ученици със специални образователни потребности. Училището разполага с две зали за спорт, едната от които е оборудвана със съвремнни уреди за фитнес; модерен компютърен кабинет, 4 добре оборудвани работилници за шевно производство, 2 кабинета за учебна практика по фризьорство и козметика, обзаведени и оборудвани с актуални прибори и пособия. Часовете по производствена практика са изведени и се провеждат извън училище, в реални условия на трудов процес, във водещи фирми и предприятия по съответното направление. На трудовия пазар учениците с успех реализират наученото в училище и представят достойно своите учители.

нагореПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

През учебната 1998/1999 г. техникумът, с решение на  Педагогическия съвет, приема името на големия български поет Пенчо Славейков, с одобрение на Общински съвет – гр. Силистра.


Живот в дати:

 • 27.ІV.1866 г. – роден в гр. Трявна като осмо дете на Петко Рачев Славейков.
 • 1883 г. – осакатява за цял живот след измръзване на пързалка.
 • 1888 г. – издава първата си стихосбирка “Момини сълзи”.
 • 1892 г. – 1898 г. – студент в Лайпциг по литература и философия.
 • 1891 г. – заедно с д-р Кръстев основават кръга “Мисъл”.
 • 1910 г. – директор на Народната библиотека.
 • 1911 г. – заминава за Италия.
 • 28.V.1912 г. – умира в селището Брунате на езерото Комо.
 • 1922 г. – останките му са пренесени и препогребани в София.

          Пенчо Славейков е творец от изключителна величина, чиято могъща фигура в голяма степен определя посоките на духовното и литературното развитие в България в началото на ХХ века. Творчеството на Славейков е истински мост между възрожденското и новото, то е синтез  между самобитно и модерно, между преходно и вечно. Стремежът на Славейков е българската култура да излезе на европейската сцена, запазвайки изконно българската си идентичност.
Чрез модерните си възгледи за изкуството и твореца, за мястото на духовното и красивото в общественото битие Славейков стои близо и до нашето време, защото добрият естетически вкус и усетът към красивото в живота и изкуството са част от непреходните човешки ценности.
Но човек не би постигнал нищо без труд. Животът на поета е ярък пример за това. Пословично е неговото трудолюбие – работният ден на Славейков е започвал в 9 часа сутринта и е продължавал до 4 часа сутринта.
          Творецът трябва да бъде мислеща личност с богато въображение и безкомпромисна взискателност към себе си – това е житейската и творческата философия на Пенчо Славейков, който днес ние искаме да следваме.

specialty
learning_process
collective
photos
profil
profil
нагоре

© Design by ArtCom House Ltd